Tất cả có 11 Sản phẩm

 • Cây Thanh Lan
 • Cây Đại Phú Gia
 • Thiết Mộc Lan Ghép
 • Thiết Mộc Lan Gốc
 • Cây Cau Vàng
 • Trúc Hawai
 • Cây Trúc Nhật
 • Vạn Niên Thanh Leo
 • Cây Ngân Hậu
 • Cây Bạch Mã
 • Cây Kim Tiền - Cây Kim Phát Tài